6-06 Дарс жадвали 2-ярим йиллик

Davolash
Душанба
1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 18 sentabrdan 2019 йил 27 sentabrgacha
Ma`ruza
Eshonov O.S.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 18 sentabrdan 2019 йил 27 sentabrgacha
Klinik mashgulot
Ризаева М.Ж.

1. xirurgik kasalliklar
2019 йил 7 oktyabrdan 2019 йил 6 noyabrgacha
Klinik mashgulot
Исомиддинов Б.Ш.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 18 sentabrdan 2019 йил 27 sentabrgacha
Amaliy mashgulot
Ризаева М.Ж.

1. xirurgik kasalliklar
2019 йил 7 oktyabrdan 2019 йил 6 noyabrgacha
Amaliy mashgulot
Исомиддинов Б.Ш.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 18 sentabrdan 2019 йил 27 sentabrgacha
Amaliy mashgulot
Eshonov O.S.

1. xirurgik kasalliklar
2019 йил 7 oktyabrdan 2019 йил 6 noyabrgacha
Amaliy mashgulot
Абдурахмонов Ш.М.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 18 sentabrdan 2019 йил 27 sentabrgacha
Klinik mashgulot
Eshonov O.S.

1. xirurgik kasalliklar
2019 йил 7 oktyabrdan 2019 йил 6 noyabrgacha
Klinik mashgulot
Абдурахмонов Ш.М.

© BDTI ATM markazi - 2017 йил ноябрь.