6-41 Дарс жадвали 2-ярим йиллик

Tibbiy pedagogika
Душанба
1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 3 oktyabrdan 2019 йил 9 oktyabrgacha
Ma`ruza
Eshonov O.S.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 3 oktyabrdan 2019 йил 12 oktyabrgacha
Klinik mashgulot
Ризаева М.Ж.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
0000 йил 0 dan
Ma`ruza
Eshonov O.S.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 3 oktyabrdan 2019 йил 12 oktyabrgacha
Klinik mashgulot
Пўлатова Ш.Х.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 3 oktyabrdan 2019 йил 12 oktyabrgacha
Amaliy mashgulot
Ризаева М.Ж.

1. шошилинч холатлар ва тез тиббий ёрдам
2019 йил 3 oktyabrdan 2019 йил 12 oktyabrgacha
Amaliy mashgulot
Пўлатова Ш.Х.

© BDTI ATM markazi - 2017 йил ноябрь.